Skip to main content

Onze huisregels: Voor een gezellig, veilig en vriendelijk Texel Culinair!

Algemeen

 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.
 • De organisatie van Texel Culinair kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermiste of zoekgeraakte eigendommen.
 • Aanwijzingen en instructies van (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden.
 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein handelswaren te verkopen, flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.
 • Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opname voor promotionele doeleinden.
 • Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen.
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 • Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang tot het evenementen terrein worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van enige gelden / gekochte Kogertjes. Bezoeker dient het evenemententerrein dan direct te verlaten.

Toegang

 • Toegang is vrij.
 • Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.
 • Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te hebben.

Consumpties / Alcohol

Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven. Het personeel en de deelnemers zien toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.

Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het evenemententerrein mee op te nemen.

Roken en drugs

Het is in de tent(en) niet toegestaan te roken. Roken is alleen toegestaan buiten op het terrein. Wij hanteren een ‘zero tolerance’ drugsbeleid. Bij constatering van drugs wordt de bezoeker direct verwijderd en aan de politie overgedragen. Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing. Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.